Top Polishing Class

This image shows an actual top polishing class in progress.